Дивізійна організаційна структура управління схема

дивізійна організаційна структура управління схема
Традиційно керівник підрозділу в будь-якій великій організації в межах організаційної структури ієрархічного типу має безліч різних обов´язків і несе відповідальність за різні аспекти декількох різних програм, проблем, проектів, видів продукції та послуг. Діяльність з виробництва визначеного виду продукції знаходиться під керівництвом однієї людини, що поліпшує координацію робіт. Важливим завданням лінійних керівників при цьому стає координація дій функціональних служб (ланок) і направлення їх у русло загальних інтересів організації. Остаточне ухвалення вирішення і передача його підлеглим для виконання здійснюється лінійним керівником. В умовах цього виду структур управління зберігається принцип єдиноначальності. Поєднанням вище наведених базових форм є гібридна організаційна структура проекту. Однак слід зазначити, що набір ключових видів діяльності змінюється зі зміною стратегії компанії.


Так само, на кожному ступені розвитку компанії можуть змінювати види організаційних структур, переходячи від простих до складних і навпаки. Кожна зі структур придатна тільки для конкретної ситуації для досягнення відповідних цілей. Роботу з регіонами здійснюють керуючі Дивізіональна структура Застосовується у випадку, коли підприємство диференційовано по виробничому асортименту продукції або працює на кількох ринках Матрична структура Тимчасова структура, орієнтована на створення робочих груп для вирішення конкретної проблеми. При цьому передбачається спеціалізація виробничих відділень у головній компанії за окремими видами або групами продуктів і надання їм повноважень управління виробничими та збутовими дочірніми компаніями, розташованими у своїй країні та за кордоном. Безумовно, що в цих умовах навіть висококваліфікований керівник буде на одні види діяльності звертати більше уваги, а на інші — менше. Керівник проекту визначає, що і коли повинно бути виконано, а функціональний керівник вирішує, хто і як буде виконувати роботу. За всі кінцеві результати роботи по здійсненню проекту, включаючи витрати виробництва, витрачений час і якість проекту, відповідає керівник проекту.

Матрична організаційна схема не може ефективно працювати без стратегічного матричного плану з встановленням пріоритетів по завданнях та матричного бюджету. Вони так само менш диференційовані і забезпечують інтеграцію через ієрархію, правила, процедури та планування. Рисунок 3.4 Принципова схема лінійно-штабної організаційної структури Всі виконавці підпорядковуються безпосередньо лінійним керівникам, вони не мають права приймати управлінські рішення, тільки сприяють розробці необхідних положень в межах конкретної функції управління.

Похожие записи: