Загальна схема обліку процесу виробництва бухг учет

загальна схема обліку процесу виробництва бухг учет
Функції, що виконує бухгалтер який обслуговує керівників окремих підрозділів кооперативу, значно ширші, ніж бухгалтера, який реєструє господарські операції в системі рахунків фінансового обліку. Взаємозв’язок між функціями управління та системою обліку наведено на рисунку 2.2. При визначенні місця обліку процесу виробництва в системі рахунків фінансового обліку слід врахувати діючу в Україні інтегровану систему обліку. Тому бухгалтера, який здійснює інформаційне забезпечення системи управління, називають ще бухгалтером-аналітиком.


Стандартні (нормативні) калькуляції застосовуються з метою встановлення допустимих витрат на виробництво продукції на основі науково — обґрунтованих норм. Сучасний же виробничий облік, використовуючи зовнішню та внутрішню інформацію, надає дані не лише для потреб виробництва, а й маркетингу, управління дослідженнями та інших сфер бізнесу. Нормативні калькуляції у порівнянні з плановими, на перший погляд, досить подібні між собою, проте між ними є певні відмінності. Поточні норми витрат на початку року, як правило, вище за середні норми витрат, закладені в планову калькуляцію, а в кінці року — навпаки нижче.

Параметричні калькуляції дають уяву про собівартість продукції в розрахунку на одиницю певного параметра (наприклад, собівартість однієї кінської сили, собівартість однієї машино-години роботи обладнання). Калькуляції складають на кожному підприємстві за встановленим. переліком статей витрат. Облік виробництва є складовою частиною як фінансового, так і управлінського обліку. Крім того, слід відзначити, що за цією схемою витрати, не пов’язані з процесом виробництва, які відображаються на рахунках 92 — 94, також попередньо групуються на рахунках витрат за елементами.

Похожие записи: